topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Høring om fremtidige billettsystemer ved offentlig persontransport

08.09.2017
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing

forslag-til-endring-av-yrkestransportforskriften-og-ny-forskrift-om-billettering-ved-jernbanetransport---tilrettelegging-for-felles-billetteringslosninger/id2568277/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_mediu

< Tilbake

  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn