topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Klimavalg 2013

Delta på klimamarkering ved Arbeiderpartiets landsmøte

- 10.04.2013
Klimavalg 2013 inviterer alle deltakerorganisasjonenes medlemmer til markering foran Folkets Hus på Youngstorget i Oslo lørdag den 20. april mellom kl. 10 og 12.
Les mer

For Jernbane har sluttet seg til Klimavalg 2013

- 06.03.2013
Klimavalg 2013 er en allianse av mer enn 52 organisasjoner som krever klimarettferdighet og at Stortinget tar generasjonsansvaret på større alvor.
Les mer

Evaluering av partienes kilmapolitikk

- 06.03.2013
Foran partilandsmøtene, og mens partiene forbereder seg til valgkampen, har Framtiden i våre hender evaluert og sammenlignet utkastene til partiprogram.
Les mer

Samling av miljøfakta

Her finner du noen lenker og info om miljøbelastningen fra transportsektoren:


Grønn Hverdag 31.01.2011 - CO 2 utslipp fra forskjellige transportmidler. I sammenlikningen kommer toget best ut med 32 gr co2/personkm, og hurtigbåt dårligst ut med 803 gr.

Norsk Banes sammenlikning av direkte energibruk for forskjellige former for persontransport

Arealmodell; så mye vegbane kan et togsett spare

Naturvernforbundets rapport "Energi- og klimakonsekvenser av moderne transportsystemer" fra 2008. Dette er en totalanalyse/livløpsanalyse. Her er det ikke bare regnet på forbruk/utslipp i selve kjøretøyet, men også på produksjon/transport av energien og bygging/vedlikehold av infrastrukturen og selve transportmidlene.
Denne artikkelen på sidene 4-6 i "For Jernbane" nr 4-2008, som er skrevet av forfatteren bak rapporten, gir et kortfattet sammendrag av funnene i rapporten. 
 
CargoNets miljøsider; co2, energi, Nox

NSBs miljøkalkulator for persontransport

Ecotransit miljøkalkulator for gods

Klima for tog - Bombardiers faktaside om tog, miljø, energi og økonomi

Annonsører/samarbeids-partnere:


fsj logo
epf new site logo (2)
 klimavalgalliansen logo
backontrack
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn