topp bilde 4 topp bilde 5 topp bilde 1
jernbanelogo ny2

 facebookKontakt    Søk    Bli medlem    Lenker   Ny adresse?

Debatt og artikler

Stopp jernbanevanviddet!


Av Sverre Myrli, jernbanepolitisk talsmann, Arbeiderpartiet Høyre og Frp, med støtte fra Venstre og KrF, har vedtatt å konkurranseutsette all persontrafikk med jernbane her til lands. Planen var å starte konkurranseutsettingen nå i høst, men planen...
Les mer

Ringeriksbanen Nord


En ny rapport viser at Ringeriksbanen Nord over Nittedal og Jevnaker vil være et godt alternativ til Ringeriksbanen Sør over Sandvika.
Les mer

Norrbotniabanan ett ödesprojekt


Nord-Norgebanen og en moderne nordnorsk jernbanekorridor Trondheim – Tromsø med sammenkobling til det svenske og i forlengelsen det finske over Narvik må også kunne inngå i en Nordkalottisk jernbanepakke, skriver FJs nestleder Gunnar A Kajander og Sten...
Les mer

Jernbaneforum 2017 sett med nordnorsk blikk


Innlegg fra Tromskomiteen for jernbane. 
Les mer

Nord-Norgebanen i NTP


 Innlegg av Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen.
Les mer

Synspunkter på ny utredning av Nord-Norgebanen


Av Gunnar A Kajander, Nestleder FJ Forutsetningen for den nye utredningen som regjeringen bestilt av Jernbanedirektoratet må være å realisere en moderne nordnorsk jernbanekorridor fra Trondheim til Tromsø med full utbygging av Nord-Norgebanen Fauske –...
Les mer

Hva koster togstreiken?


av Pål Jensen; For en utenforstående er det vanskelig å skjønne hvorfor det ble togstreik – mer presist: Hvorfor det er umulig for det statseide togselskapet NSB å innfri nøyaktig de samme kravene til utdanning som det statseide stogselskapet Flytoget...
Les mer

Nord-Norgebanen må med i NTP


Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomiteen for Jernbane; Nasjonal Transportplan 2018-2029 må inneholde noe om jernbane nord for Fauske. Til neste år er det 25 år siden utredningen om Nord-Norgebanen til Tromsø ble lagt fram til behandling...
Les mer

Saltenpendelen, - en ikke samfunnsøkonomisk suksesshistorie


Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen; Saltens InterCity, Saltenpendelen, står i fare for å bli lagt ned og erstattet av buss og drosje da den ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Dette skjer dersom resultatet av analysen som er utført av Transportøkonomisk...
Les mer

- Ren luft krever ny samferdselspolitikk


Skal vi få slutt på byluft som minner om kullfyrte kinesiske storbyer, må vi lage et transportsystem som ikke er basert på forurensende bensin- og dieselkjøretøy. Av stortingsrepresentant for De Grønne Rasmus Hansson
Les mer

- Laksen trenger tog, ikke vei


Innlegg av Therese Idström, leder i Troms Natur og Ungdom.
Les mer

Nord-Norgebanen


Av Vidar Eng, leder Tromskomiteen for jernbane og Svein Arnt Uhre, leder Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen Vi ser at det satses på jernbane i mange land, bl.a. i Nord-Sverige og Nord-Finland i tillegg til stor satsing i Sør-Norge. Norge må også bli...
Les mer

Vestlandskorridor utan jarnbane?


Per Kvernmark; Vestlandskorridoren er eit høve til å fornya nasjonalt perspektiv på jarnbane. Veg- og baneetaten bør ha fleire samanfallande interesser. (på trykk i Vegen og vi nr 3 - 2015)
Les mer

Skriv gjerne til oss


Vi tar imot både artikler og debattinnlegg relatert til skinnegående samferdsel. Du kan skrive til vår nettside eller tidsskriftet. Du må skrive under fullt navn.
Les mer

Ny trasé må behandles av Stortinget


Stortingets presidentskap bekrefter i brev av 11. desember 2014 at vedtak gjort av Stortinget må forelegges Stortinget på nytt dersom en annen løsning ønskes.
Les mer


Hvorfor ikke Nittedal?


Aftenposten 3.12.2014, innlegg av Torbjørn Endal
Les mer


Karlovac


Her finner du artikkelen fra For Jernbane nr 3 - 2014 i sin fulle lengde og med flere bilder fra den kroatiske byen enn hva det ble plass til i det trykte bladet.
Les mer


Jernbanen trenger en langsiktig plan - og et umiddelbart krafttak


2013, oktober; Holger Schlaupitz, Fagsjef i Naturvernforbundet; Norge mangler en strategi for jernbanen mellom landsdelene. Den nye regjeringen må sørge for at det utarbeides en offensiv strategi
Les mer


Uttalelse fra Nei til EUs styre:


- EUs jernbanepakke 4: Dyr og dårlig for Norge
Les mer


LØNNSOM JERNBANE


Rolf Solheim, Grünerløkka; Departementene har offentliggjort en rapport om at en reell utbygging av Inter-City triangelet ikke lønner seg.
Les mer


Alternativ trasé Eidsvoll st. - Kråkvål


August 2012, Bjørn Solheim, leder av Aksjon nei til rasering av Mjøsas strandsone; Ny løsning kan redde Vorma. Norsk Banes forslag er etter vår mening langt bedre miljømessig enn den planen som Jernbaneverket har lagt ut til høring med høringsfrist den...
Les mer


11.8.2012, Bjørn Solheim, leder av aksjonen Bevar Mjøsas strandsone; Nytt håp for Vorma


Vi viser til artikkel i Romerikes Blad 8.8.12 med tittelen "Støtter seg til Norsk Banes traséforslag. Vi mener Regjeringens trasé langs Vormas vestbredd er skadelig for miljøet, og vil kreve at Norsk Banes forslag til trasé mer tilbaketrukket fra...
Les mer


DD-tåg


Mai 2012, Matts Mattsson; Snabb lokal- och fjärrtrafik till halverad kostnad
Les mer


Feiring av fortiden


I 1962 kom Nordlandsbanens åpningstog med Kong Olav til Bodø. Siden da har det skjedd lite nytt på strekningen. Nordlandsbanen feirer 50 år, men det er flere tiår siden politikerne gikk av på perrongen.
Les mer


Ringeriksbanen som bjørnetjeneste


5. juni 2012, Per Kvernmark; For nasjonal samferdsel og deler av Østlandet kan Ringeriksbanen i verste fall bli mer til skade enn gagn. Sammen med ny E16 mest i tunnel vil dessuten banen sanere grunnlaget for fjernbussene. Disse trues av to etater, og...
Les mer


- Kjemp for Ringeriksbanen!


20 år etter at SV hestehandlet seg frem til Stortingets vedtak om Ringeriksbanen og 11 år etter at strekningen skulle være ferdig, er Ringeriksbanen utelatt fra fagetatenes forslag til Nasjonal Transportplan
Les mer


Ny bok: "Bättre med tåg"


Januar 2012; Hans Sternlycke, ordförande i Svenska Järnvägsfremjandet, gir ut boka "Bättre med tåg" i lommeformat på 90 sider. Boka kan bestilles.
Les mer


Firefelts vei - ettfelts jernbane


Helge Quidding; I den senere tid har det vært mye utrolig lesning om ønsket utbygging av vei og jernbane, om overføring av gods fra vei til bane, om satsing på kollektivtransport, om fremkommelighet – og ikke minst i det siste om kravet om firefelts vei...
Les mer


NTP - skuffelse i Subsea Valley


Foreningen Subsea valley; Gjentatte møter har ikke satt spor i Nasjonal transportplan. Subsea valley i aksen Kongsberg-Drammen-Oslo har nå nærmere 100 medlemmer med til sammen 40.000 ansatte og en omsetning på 80 mrd. Felles for alle er ønsker om bedre...
Les mer


Fortsatt "miljøprosjekt" Kleppa?


Romerikes Blad 20. mars 2012, Innlegg av Bjørn Solheim, aksjon nei til rasering av Mjøsas strandsone.
Les mer


Oppfølging av Høyhastighetsutredningen


9. mars 2012; Naturvernforbundet, FIVH, NU og WWF Norge har sendt brev til samferdselsminister Kleppa hvor de ber regjeringen finne svar på en del nye spørsmål som utredningen reiser.
Les mer


Tog og bil trenger ikke drikkevann


21.2.2012 Mette Ursin; Da jeg tok toget mot Stange sist la jeg merke til at linjen gikk på god bløt jord langs Mjøsa, det gynget fordi slik jord siger nedover.
Les mer


Full støtte til beboerne ved Vorma


Romerikes Blad 7.2.2012, Innlegg av Bjørn Solheim og Per Olav Utgård; I RB 2. feb. leser vi at grunneierne krever at alle dokumenter skal på bordet før Eidsvoll kommune sier ja til Fellesprosjektet E6/Dovrebanens planer om å bygge dobbeltsporet jernbane...
Les mer


Slutt å diskriminere jernbanen


Dagsavisen 24.1.2012 innlegg av Marit K. Vea, rådgiver i FIVH; "Diskriminering av jernbanen kan opphøre ved å åpne for statlige lån, økt brukerbetaling, statlig eide aksjeselskaper eller offentlig-privat samarbeid."
Les mer


Anslag till dödfödda projekt


21.12.2011 Hans Sternlycke, ordförande Svenska Järnvägsfrämjandet: Järnvägen fungerar dåligt på grund av bristande underhåll och skulle behöva anslag för ta fram innovationer för att bättre klara vintern. Då blir man lite undrande över sådant som får...
Les mer


Faren for flom og ras påvirkes av flere faktorer


Pål Jensen; Gratulerer med nr 3-2011. Her er en kort kommentar til intervjuet med forskningsleder Aaheim ved Cicero på side 3.
Les mer


Ny utvikling i saken om jernbanebygging langs Vorma og Mjøsstranda


Bjørn Solheim - aksjon nei til rasering av Mjøsas strandsone og Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane: Togtraséen langs Mjøsa og Vorma har vært nyhetsstoff i lokalavisene de siste ukene. Tirsdag hadde Romerikes Blad et stort oppslag om at...
Les mer


Utvikling av transportsystemet i Bergen


Vidar Sætre deres sine synspunkter på utviklinga av bybanen og jernbanen i Bergensområdet.
Les mer


En alvorlig trussel mot naturen


Bjørn Solheim i Aksjon nei til rasering av Mjøsas strandsone srkiver den 9. november 2011 i Romerikes Blad om naturinngrepene langs Vorma og Mjøsa som den nye Dovrebanen vil medføre. Du kan også laste ned en artikkel om saken.
Les mer


Om flom og planlagt jernbane i Mjøsas strandsone


25. august 2011; innlegg i Stangeavisa av Bjørn Solheim, Aksjon nei til rasering av Mjøsas strandsone; "...dette viser at det lar seg gjøre å endre planer når det vises så tydelig at det kan bære galt avsted..."
Les mer


Lengre reisetid tross enorme investeringer


24.08.2011, Erik Hardeng; Her er et bidrag fra meg, fra 1998, lagt ut på tog-nettsiden til Terje Knudsen dengang. Jeg skrev den etter frustrasjon fordi NSB hadde lovet stadige reisetidsreduksjoner i mange år etter forskjellige nybyggingsprosjekter. Jeg...
Les mer


Hva valget gjelder


17. august 2011, Pål Jensen; I år er stemmene våre viktigere enn noensinne. Hvis vi går mann og kvinne av huse for å stemme, vil det være en storseier for demokratiet og et nederlag for Anders Behring Breivik og andre som måtte tro at de kan vinne noe...
Les mer


Bør linjalen brukes mer?


15. juli 2011, Gudleik Alvik; Når jeg leser endel jernbaneplaner og også veiplaner forundres jeg over noen av traseene som velges. De vanlige synspunktene er at det er viktig med stor fart, det er ikke så viktig at alle småsteder med jernbanestasjon...
Les mer


Rutene til Vestviken i Horten


10. juli 2011, Bjørn Skagen fremmer kritikk av manglende korrespondanse buss/ferge, herunder tilknytning til jernbanen, over Oslofjorden; Horten-Moss, og legger fram forslag til forbedringer.
Les mer


Ombord i AVE foto TEE

Aurora Mediterrano


Vi bringer her novella som vant UIC sin (den internasjonale jernbaneunionen) studentskrivekonkurranse i samband med verdskongressen for høgfartsbanar 2010 i Beijing. Vinnar og forfattar er den unge nordmannen Tørris Aalbu Rasmussen.
Les mer


Hjulet i nordområdesatsingen


Aksjonsgruppa for Nordnorgebanen; Det er ofte uttalt at kunnskap er navet i nordområdesatsingen. Effektiv og miljøvennlig transport er imidlertid en betydningsfull forutsetning for bedriftsetableringer, - ja selve hjulet.
Les mer


Europabanen, nytt transportsystem på Østlandet


Alexander Savert; Dette innlegget handler om mulighetene for innenriksbruk av Europabanen som jeg omtalte i mitt forrige innlegg.
Les mer


Kommentarer til Follobanen; Oslo-Ski


Alexander Savert; Kommentarer til planprogrammet for Follobanen og til videreføringen av Follobanen
Les mer


Lokalpolitikk versus rikspolitikk samt en smule vurderinger rundt samferdsel og tog.


29.10.2010 Nicolas Christiansen (jernbaneentusiast); - Hva så med distriktspolitikk og jernbane, ja dette er et merkelig kapittel. Jernbanen har jeg hørt har en skinnegang og et materiell som i stor grad henger igjen fra mellomkrigstiden og etterkrigstiden.
Les mer


Höghastighetsbanor till kontinenten


Jan Du Rietz; Varför ville inte de ansvariga politikerna och tjänstemännen utnyttja den tidens främsta teknik och nå en restid på runt en timme? Varför var man så rädd för att knyta ihop Köpenhamn och Hamburg till en region?
Les mer


Norges vakreste togreise ???


10.08.2010 Aage Rosland; I forbindelse med noen dagers opphold i Bjorli forrige uke ble vi enige om å ta Raumabanen til Åndalsnes og tilbake på lørdag. Forventningene var store, særlig siden vi har sett mye fin natur fra bilveien, men i tillegg...
Les mer


Skandinaviskt perspektiv på höghastighetsbanor


05.07.2010 Jan Hammar - Det er bra om ni i Norge arbetar för att vi får höghastighetsbanor Oslo-Stockholm och Oslo-Köpenhamn
Les mer


Jernbaneplanlegging krever tenkning


18.05.2010 - Olav Næss, Bergen; - Høyhastighetstog er for lettransport, og Norge vil tape mye på å bruke tungbanekonseptet for høyhastighetstog.
Les mer


Trikk til Tonsenhagen


21.04.2010 - Aksjon 31-bussen på skinner ble etablert like før påske med det formål å bidra til at Ruters forslag om å erstatte bussrute 31 med trikk gjennom sentrum og fram til Tonsenhagen, blir realisert snarest mulig.
Les mer


Takk for siste utgaven av For Jernbane (nr 1 - 2010)


16.04.2010; - Fredrik Hildisch; - Bra at dere fremhevet viktigheten med DRIFT-avdelingen og om hvordan togmateriellet forvaltes.
Les mer


Follobanen og høyhastighetsbaner


26.03.2010 - Alexander Savert; - Kommentar til planprogrammet for Follobanen og utviklingen av høyhastighetsbaner i Europa, Sverige og Norge. Forfatteren ønsker tilbakemelding og debatt.
Les mer


Skammeleg jernbanepolitikk

Av frilansjournalist Tormod E. Eitrheim (2. feb. 2010)


Jernbaneleiinga lovar at no skal alt bli betre. Slik dei lova for 50 år sidan. Heile tida har tog tapt mot anna transport. Regjeringspolitikarane er byråkratiet sine nikkedokker. I land med høgfartsbane vinn toget reisande frå bil og fly.
Les mer


Kunnskapsløst om lyntog

Av Tørris Aalbu Rasmussen (23.02.2010)


Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør Trøndelag argumenterer i Adresseavisen 20/2 for heller å satse på flytogstandard mellom Oslo og Trondheim og elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen enn høyhastighetstog a la TGV fordi regjeringen sannsynligvis...
Les mer


Mulighetenes jernbane - nettsted og debattsted

av Tor Haug


Mulighetenes jernbane tar utgangspunkt i Godsbanen – oppgradering av jernbanen fra Trøndelag gjennom Østerdalen, Solør og Sverige til kontinentet.
Les mer


Annonsører/samarbeids-partnere:


fsj logo
epf new site logo (2)
 klimavalgalliansen logo
backontrack
  Copyright 2008 © For Jernbane. All Rights Reserved. Logg inn